CHAMAMENTO A PARTICIPAR ACTIVAMENTE NA FOLGA XERAL DO 14 DE NOVEMBRO

Logo Asemblea en Defensa do Ensino Público da Barbanza

A  ASEMBLEA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DA BARBANZA FAI UN CHAMAMENTO   Á CIDADANÍA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE NA FOLGA XERAL DO 14 DE NOVEMBRO

Rianxo. 7-11-2012. A Asemblea en Defensa do Ensino Público da Barbanza, en atención ao seu propio principio constitutivo, a formación dun marco de deliberación crítica e acción consensuada, aberta permanentemente a toda a cidadanía, ten como obxectivo inmediato a posta en valor do SERVIZO PÚBLICO DO ENSINO E, POR EXTENSIÓN, DE TODO O SERVIZO PÚBLICO.

Esta Asemblea, formada por profesorado de todos os niveis educativos dos centros da comarca, así como asociacións de pais e nais, e alumnado, acordou, na reunión celebrada o mércores, 7 de novembro, no IES Felix Muriel de Rianxo, apoiar a Folga Xeral do vindeiro 14 de novembro. Consideramos, dende a Asemblea, que as políticas neoliberais que están a aplicar os gobernos galego e español desmantelan o modelo do benestar e levan a cidadanía a un empobrecemento masivo e, polo tanto, a unha sociedade máis inxusta e menos igualitaria.

A Asemblea súmase á Folga Xeral do vindeiro 14 de novembro por compartir os motivos da súa convocatoria, entre os que cabe sinalar o rexeitamento á reforma laboral, o repagamento farmacéutico, os recortes nas pensións e prestacións sociais,  a suba do ive, a amnistía fiscal a quen defrauda, o desmantelamento dos nosos sectores produtivos básicos ou a deterioración e privatización dos servizos públicos, nomeadamente os recortes que se están a producir no Ensino Público así como a reforma educativa iniciada polo goberno do Estado. Por todo isto, a Asemblea fai un chamamento á cidadanía a participar activamente nesta Folga.

Esta Asemblea tamén valorou moi positivamente a concentración do 17 de outubro en Ribeira así como o respaldo que obtiveron as mobilizacións do alumnado en defensa do Ensino Público en toda a comarca, con especial importancia naqueles centros onde as ANPAS estaban informadas, resaltando, entre outros, a resposta do alumnado do IES Felix Muriel de Rianxo, no que secundaron a folga o 70%, ou a dos IES nº 1 e Leliadoura de Ribeira, onde foi secundada polo 90%, alcanzando o 95% no CEIP de Aguiño.

Na menciona xuntanza a Asemblea decidiu, así mesmo, continuar con máis mobilizacións en defensa do ensino público que se anunciarán oportunamente.

Próxima reunión da Asemblea: o día 28 de novembro, ás 7 da tarde, no IES A Cachada, Boiro

Publicado en Asemblea Barbanza | Etiquetado , , , , , , | Deixar un comentario

Nota Informativa ANPA IES Leliadoura Concentración 17 de outubro ás 7 da tarde

A ANPA San Roque do I.E.S. Leliadoura invita a toda a comunidade educativa (familias,alumnado e profesorado), a participar nunha concentración diante da praza do Concello de Ribeira o mércores 17 de outubro ás 19:00 horas (7 da tarde) para poñer en evidencia o que é un sistemático recorte do dereito ao ensino público nos últimos anos, dasúa calidade e da súa gratuidade.
Queremos informarvos tamén que apoiamos a folga no ensino convocada pola CEAPA (confederación de ANPAs de centros de ensino público) para o día 18 de outubro.

RECORTES
-Supresión da ESO e o Bacharelato no IES Coroso, o que supuxo a eliminación de un gran número de prazas de ensino público na nosa comarca .
-Eliminación do sistema de gratuidade dos libros de texto, ademais da conseguinte subida do IVE dun 4% ao 21% do material escolar. O actual sistema de gratuidade solidaria (do que se beneficia tan só, e parcialmente; un 70% do alumnado) resulta máis caro para a administración que o sistema de préstamo (do que se beneficiaba o 100%).
-Constátase unha redución xeneralizara de profesorado na maioría dos centros da comarca a pesar de non terse dado unha redución no número de alumnado que a xustifique.
-Non se promoven agrupamentos de alumnado con criterios pedagóxicos, senón puramente cuantitativos, como os agrupamentos “interciclos”, a través dos cales se imparten clase na mesma aula a nenos e nenas de ata tres diferentes idades e niveis.

-As reducións previstas obrigaron a interromper moitos proxectos de dinamización educativa e de mellora da calidade do ensino (bibliotecas escolares, aulas de convivencia, dinamización lingüística, TICS, etc.)limitouse e suprimiuse parte da oferta de materias optativas.
-Imposibilidade de substitución de profesorado de baixa, o cal provocará a perda de horas lectivas ao alumnado.
-Un número importante de profesorado non está traballando na súa especialidade (polo tanto podemos atopar profesores de Educación Física dando Informática, ou de Inglés dando Lingua galega), o que vai en detrimento da calidade da educación.
-Diminuirase a atención ao alumnado con necesidades educativas específicas ao verse reducido o número de profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, ademais da restrición de Adaptacións Curriculares Individualizadas para aqueles alumnos con maiores dificultades de aprendizaxe.
-Produciuse un aumento de alumnado por aula sen que se producise o aporte necesario de material. Especialmente grave é o aumento de 20 a 30 alumnos/as nos ciclos formativos sen disposición de material.
-Segundo os datos recollidos, estas reducións non afectan ao ensino concertado.

NOVA LEI DE EDUCACIÓN (LOMCE)

Estas son algunhas das medidas que propón o anteproxecto da nova lei de educación:

-Nesta lei cítanse constantemente a “competitividade” e as “necesidades dos mercados”. Así, convertese a educación nun proceso mercantil.
-Trátase dunha lei que que pon ao ensino ao servizo da empresa xa que introduce aos axente privados na definición do sistema educativo.
-Implantación de probas de avaliación a nivel nacional en puntos críticos de cada etapa educativa (3º e 6º de Primaria, 4º da ESO e ao finalizar o Bacharelato). Se non se superan ditas probas no ensino secundario, non se obterá o título de Graduado en ESO e o de Bacharelato. De non superar esta avaliación, ao alumno só lle quedará o camiño da FP Básica.
-Rómpese o tronco común do ensino obrigatorio establecendo itinerarios formativos moi cedo. En 3º da ESO os alumnos deberán escoller dúas modalidades de Matemáticas, unha encamiñada a ensinanzas académicas (Bacharelato) e outra ás ensinanzas aplicadas (FP). Isto significa que os alumnos deberán escoller moi cedo se van a cursar estudios de FP ou o Bacharelato.
-Un ensino menos democrático. O Consello Escolar (no que están representadas as familias, o profesorado, o alumnado, o persoal non docente do centro e o concello) perde atribucións e deixa de ser o órgano de goberno do centro e pasa a ser un órgano meramente consultivo.
-Poderá concertarse o ensino en centros privados que segreguen por sexos.
-Ínstase a que os centros que ofrecen o Bacharelato se especialicen nunha rama, polo que haberá moitos centros que non ofrezan todas as modalidades. Este feito terá espacial impacto nas poboacións pequenas (como as nosas), xa que algúns alumnos deberán desprazarse para estudar a modalidade que desexen .
-As referencias constante á simplificación do curriculum e a necesidade de adicar máis horas ás materias instrumentais (linguas e matemáticas), fan prever a desaparición de horas para materias como Educación Plástica, Tecnoloxía, Cultura Clásica ou Música.
-A lei foi redactada se contar coa opinión da comunidade educativa e os movementos de renovación pedagóxica.
-Se centralizan as decisións sobre os contidos e as avaliacións, perdendo poder de decisión as Comunidades Autónomas.
-Establécense máis trabas no acceso á universidade xa que, ademais da proba final do bacharelato, a nova lei permitiría ás universidades establecer procedementos de admisión específicos nalgunhas titulacións.
O dereito á educación é, lembremos, unha conquista social dos tempos recentes. De non levarmos a cabo unha defensa activa dun ensino público universal, gratuíto, democrático e de calidade podemos ver como, en pouco tempo, contribuímos á destrución dun sistema que levou moitos anos construír.

VINDEIRAS ACTIVIDADES
Concentración diante da Praza do Concello de Ribeira o mércores 17 de outubro ás 7 da tarde

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CONVOCATORIA ASEMBLEA

Imagen

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

PANOS BRANCOS CONTRA A DROGA

O Concello de Riveira, Asociación Renacer e a Fundación Galega contra o Narcotráfico organizan, un ano máis, a campaña de sensibilización social “Panos brancos contra a droga”.

O acto central de Panos Brancos consiste nun pequeno percorrido, o sábado 23 de xuño, a partir da 11.30 h, por diversas rúas da cidade no que personalidades e autoridades portan a bandeira branca como símbolo do rexeitamento da sociedade galega fronte ao narcotráfico e como aposta por unha vida libre de adiccións.

Contando coa colaboración das ANPAs de Riveira, estas asociacións participan na medida do posible como abandeiradas na marcha branca durante o percorrido pola cidade.

PANOS BRANCOS CONTRA A DROGA. ACTOS CENTRAIS

Riveira. 23 de xuño (sábado). 11.30 a 12.30 h.

Actos previstos

Lectura do Manifesto Panos Brancos 2012

Saída dende o Concello de Riveira e percorrido da bandeira polas rúas do contorno.

Firma da bandeira branca contra a droga.

Actuacións artísticas e musicais.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

MANIFESTO DA ASEMBLEA PARA A DEFENSA DO ENSINO PUBLICO

lunes, 4 de junio de 2012

Manifesto da Asemblea permanente para a Defensa do Ensino Público
Adxúntase neste artigo o Manifesto da Asemblea permanente para a Defensa do Ensino Público, constituida no peche do pasado 31 de maio no IES Nº 1 de Ribeira, onde se xuntaron máis de cen persoas, e difundido a través do correo electrónico común poloensinopublico@gmail.com:

No peche levado a cabo o día 31 de Maio do 2012 no IES Nº1 de Ribeira, a Comunidade Educativa (pais, nais, profesorado e alumnado …) do Barbanza alí reunida decidiu constituirse como Asemblea permanente para a Defensa do Ensino Público.
Acordamos continuar coa convocatoria de novas asembleas e propostas de mobilización co obxectivo decidido de defender o dereito a un ensino público de calidade, e contra os recortes educativos producidos neste curso escolar e os que se anuncian para o futuro inmediato.
A Asemblea fará un seguimento das medidas restrictivas que a Consellería de Educación pretende aplicar para o vindeiro curso que poderían provocar, de levarse a cabo, unha grave merma da atención educativa que se presta ó alumnado e un retroceso histórico no noso Sistema Educativo Público.
A Asemblea de forma unánime oponse:

Á masificación debida ó aumento do alumnado por aula que podería superar os 40 alumnos.
Á diminución do profesorado que impedirá a atención á diversidade e os reforzos educativos ó alumnado máis necesitado
Á negativa da Consellería de Educación a substituir o profesorado de baixa por enfermidade, permisos ou outros motivos. Isto, que xa se está levando a cabo, supón a perda de moitas horas lectivas.
Ós recortes que impedirán aos centros atender actividades complementarias tan importantes para a formación do alumnado como os sevizos de biblioteca, laboratorios, funcionamento das redes informáticas, as actividades extraescolares, etc.

Animamos ó conxunto da cidadanía a asumir de forma activa a defensa dun ensino Público de calidade e anunciamos xa que antes do remate deste curso celebraremos unha nova asemblea onde concretaremos actuacións a levar a cabo.
Manifestamos a nosa decidida vontade de continuar opoñéndonos a estas inxustas e discriminatorias medidas que, realizadas ó amparo dunha crise económica que non provocamos, afectarían gravemente e de xeito irreversible ao futuro das vindeiras xeracións.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

MUIÑADA DE AMENDO

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

OBRADOIRO AUDIOVISUAL

A “A.N.P.A. SAN ROQUE” do I.E.S. LELIADOURA organiza un obradoiro audiovisual a partir do 11 de abril . O proxecto “Obradoiro de imaxes e sons” esta subvencionado pola Deputación da Coruña. Os interesados  en participar deberán cubrir este impreso e deixalo no buzon da A.N.P.A. ou por correo-e : anpaleliadoura@gmail.com.

INSCRICIÓN OBRADOIRO AUDIOVISUAL

Nome e apelidos  :……………………………………………………………………………………………………

Curso:……………………….correo-e …………………………………………………………………………….

Enderezo:……………………………………………………………………Tfno:…………………………………….

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

FESTA DE ENTROIDO

A ANPA SAN ROQUE do I.E.S. LELIADOURA colabora na festa de entroido organizada pola AAVV de Carreira este sabado 18 de febreiro a partir das 17:00

Pregase vir disfrazado

Degustación de pratos tipicos do entroido, solicitase a colaboración dos asistentes para a mesma.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

TRANSPORTE ESCOLAR

En Ribeira a 23 de xaneiro de 2012

Á ATENCIÓN DA EMPRESA DE TRANSPORTE DO GRUPO FERRÍN:

Moi Sres. meus:
Como pai/nai dun alumno/a do IES Leliadoura quero trasladarlles o meu malestar para co servizo de transporte escolar que a súa empresa presta no centro educativo no que estuda o meu/miña fillo/a, sobre todo desde o pasado día 16 de xaneiro.
Os motivos deste descontento son que os rapaces usuarios das liñas de Aguiño e Aguiño-Carreira teñen que esperar fóra do recinto educativo, xa que os autobuses déixanos alí ás 8:35, cando o horario de apertura do centro para o alumnado da ESO é as 8:50, tal e como se nos comunicou pola dirección do centro o pasado mes de decembro (notificación na que tamén nos dicían que dito horario lles fora comunicado á súa empresa). Ademais o alumnado destas liñas ten que coller o autobús ás 8:00 da mañá, unha hora antes do inicio das clases, cando residen en moitos casos a ton só 15’ de distancia do instituto.
Esta situación vense repetindo desde fai tempo, polo menos desde fai 10 anos, segundo se nos dixo porque eses autobuses fan logo outros servizos escolares. ¿Non poderían alternar estes servizos para que non fosen sempre os nosos fillos os prexudicados?
A maiores, moitas veces os rapaces teñen que ir de pé, co perigo que iso supón para súa seguridade. ¿Cumpre isto as normas de tráfico, especialmente as referidas a transporte escolar?
Seguro que vostedes, igual ca nós, queren ter o mellor servizo de transporte posible, polo que lles reclamamos que tomen en consideración as seguintes propostas:
–    Retrasar a hora de chegada ao IES Leliadoura dos autobuses das liñas citadas ata as 8:45.
–    Mirar de alternar os servizos que vostedes prestan para que non sempre teñan que ser os nosos fillos os que collan os buses ás 8:00 da mañá.
–    Non levar rapaces de pé en vehículos que non están preparados para elo.

Esperando que teñan en conta as nosas peticións para a satisfacción de todos,atentamente
Asdo.: …………………………………………………………………………
Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario

CLUB DE LECTURA

O xoves 26 de xaneiro ás 20:30 no Ateneo do Plaza, reunión do club de lectura  .

“Con el agua al cuello” de Petros Márkaris.

Publicado en Uncategorized | Deixar un comentario