Xunta Directiva

Composición actual da Xunta Directiva da A.N.P.A. San Roque.

Presidenta: María Ventura Sampedro Rego
Vicepresidenta: María Victoria Santos Casais
Secretaria: Ventura María Paz Santamaría
Tesoureira: Josefa Paz Silva
Vogais: Carmen Beatriz Gude Boo,  Dolores Paz Cores